Aktywne bez bólu

Aktywne bez bólu

Projekt skierowany jest do członkiń  Kół Gospodyń Wiejskich a jego celem jest zbieranie środków na sfinansowanie leczenia zwyrodnienia stawu biodrowego i kolanowego dla potrzebujących seniorek działających w KGW.

Seniorki zaangażowane w działalność KGW odgrywają bardzo dużą rolę w tej organizacji kobiet, ponieważ młodsze członkinie uczą się od nich tradycji poprzez np.

  • kontakt z językiem regionalnym,
  • kultywowanie tradycji gastronomicznych i promowanie potraw regionalnych,
  • przywracanie i pielęgnację lokalnych obrzędów, sztuki ludowej,
  • poznanie historii i tradycji wsi.

Projekt ma na celu poprawę jakości i komfortu życia poprzez zmniejszenie procesu bólowego u seniorek czy przywrócenie aktywności ruchowej do samodzielnego funkcjonowania.

Kobiety na wsi zmagają się ciągle z problemami wynikającymi z miejsca zamieszkania, np. trudniejszym dostępem do opieki zdrowotnej. Coraz częściej występujące u kobiet choroby zwyrodnieniowe stawów mogą uniemożliwić im aktywne uczestnictwo w działalności KGW lub całkowicie wykluczyć je z grupy. Zwyrodnienie stawu biodrowego czy kolanowego powoduje ból, który utrudnia lub wręcz uniemożliwia seniorom poruszanie się co dla Pań może oznaczać nie tylko wykluczenie z grupy, ale i z życia społecznego, zwłaszcza że NFZ nie refunduje lub refunduje w niewielkim stopniu procedurę leczenia.

Nasze działania umożliwią osobom starszym zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powrót do aktywności i życia bez bólu.